ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ EKONOMIA v.o.s.

 
Valašské Meziříčí, Zlín, Ostrava, Olomouc, Praha
 
Chcete mít přehled v účetnictví a ušetřit na nákladech? Obraťte se na naši účetní kancelář z Valašského Meziříčí. Poskytujeme účetní a daňové služby i formou supervize. Dohlédneme na zpracování účetnictví a daní a navrhneme optimální řešení.
 
 
 
 
 

Co to je to účetní supervize?

 
Účetní supervize je termín označující soubor aktivit účetního specialisty, který dohlíží na účetnictví zákazníka. Jsme zodpovědní za správnost Vašeho účetnictví, i když jej budou zpracovávat Vaši zaměstnanci. Jsme profesně pojištění.

Smyslem této formy spolupráce je poskytnout zákazníkovi vyšší kvalitu a odbornost za výrazně nižší náklady (mnohdy i poloviční) než v případě zaměstnání účetního supervizora nebo hlavního účetního. Zároveň se tímto zvyšuje odbornost zaměstnanců zákazníka, kteří se vedle specialisty neustále učí.

 
 
 
 
 

Mějte daně pod kontrolou!

 
Daňová supervize. Daňový specialista se při provádění daňové supervize pravidelně setkává se zákazníky a řeší s nimi aktuální problémy, navrhuje optimální daňové procesy, provádí analýzu účetních výkazů, kontroluje metodiku zaúčtování prvotních dokladů z daňového pohledu a provádí kontrolu ostatních účetních operací.

Na konci účetního období je nápomocen při sestavení účetní závěrky. Doporučí, případně zkonzultuje s auditorem zákazníka závěrkové účetní operace tak, aby bylo dosaženo optimálního daňového základu. Nakonec ve spolupráci se zákazníkem sestaví daňové přiznání.

 
 
 
Účetní supervize Valašské Meziříčí
 
Vyzkoušejte novou službu vedení účetnictví online přímo z Vašeho domova či kanceláře.